Τα φύλλα των καρότων

Στο παρελθόν, τα φύλλα των καρότων χρησιμοποιούνταν για το στολισμό των καπέλων των ευγενών.

Comments are closed.