Τα φύλλα των καρότων

Στο παρελθόν, τα φύλλα των καρότων χρησιμοποιούνταν για το στολισμό των καπέλων των ευγενών.

(Visited 93 times, 1 visits today)

themis